Giấy phép sản xuất phim

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chúng tôi đang hoạt động với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và muốn bổ sung ngành nghề sản xuất phim.

Đề nghị SBLAW tư vấn.

Trả lời: Theo quy định hiện hành, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phim phải có thêm một loại Giấy phép gọi là Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hoạt động sản xuất phim.

1. Những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phim phải có những điều kiện sau đây:

+ Có ngành nghề sản xuất phim trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Do đó, Khách hàng cần phải bổ sung ngành nghề sản xuất phim vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Vốn pháp định để kinh doanh hoạt động sản xuất phim là 1 tỷ đồng. Vì hiện nay công ty đang hoạt động và có nhu cầu bổ sung ngành nghề sản xuất phim nên phải có văn bản xác nhận của cơ quan kiểm toán độc lập về số vốn hiện có của công ty được đưa vào góp vốn thể hiện trên báo cáo tài chính của công ty tại thời điểm gần nhất bảo đảm lớn hơn hoặc bằng mức vốn pháp định được quy định;

+ Giám Đốc hoặc Tổng Giám Đốc phải có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong hoạt động điện ảnh, lý lịch của người được đề nghị làm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc công ty sản xuất phim có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

2. SBLAW cung cấp dịch vụ nêu trên với lộ trình thực hiện công việc trên có thể được mô tả chi tiết như sau:

a. Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi dự kiến giao đoạn này sẽ được hoàn thành trong 05 ngày làm việc. Các tài liệu chuẩn bị sẽ được gửi đến Khách hàng để rà soát, ký và đóng dấu

b. Nộp hồ sơ: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền

c. Quy trình cấp phép:

  • Đối với thủ tục bổ sung ngành nghề sản xuất phim trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
  • Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.
  • Đối với thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động sản xuất phim: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ

3. Phí dịch vụ

Phí dịch vụ cho phạm vi công việc nêu trên là: 50.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng)

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan