Giấy phép quảng cáo trên phương tiện di động

Nội dung bài viết

Doanh nghiệp khi thực hiện quảng cáo trên các phương tiện di động (như xe tải, xe bus, …) phải tiến hành xin cấp Giấy phép quảng cáo tại Sở Văn Hóa – Thể Thao và Du Lịch. Theo đó hồ sơ và thời gian thực hiện được quy định như sau:

1. Hồ sơ:

- Đơn xin phép quảng cáo (theo mẫu);
- Bản sao Giấy phép kinh doanh (thương nhân phải có chức năng Quảng cáo);
- Maket quảng cáo in màu: không quá ½ diện tích hông xe với nội dung: tên công ty, logo,
Nếu quảng cáo logo thì nộp kèm Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
Nếu quảng cáo sản phẩm thì nộp kèm tài liệu chứng minh nguồn gốc, chất lượng của sản phẩm;
Tiếng nước ngoài trong maket phải nhỏ hơn chữ tiếng Việt cùng nghĩa đi kèm;
Lưu ý: Nội dung maket không được có hình người.
- Giấy đăng ký xe;
- Hình ảnh mô phỏng của xe gắn maket quảng cáo.

2. Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan