Giấy phép cho thuê lại lao động

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chào Luật sư, Chúng tôi muốn mở rộng kinh doanh trong lĩnh vực cho thuê lại lao động. Tìm hiểu sơ bộ chúng tôi được biết đây là ngành kinh doanh có điều kiện, cần phải được cấp giấy phép mới được hoạt động.

Luật sư cho tôi biết cần phải đáp ứng những điều kiện gì, cần phải thực hiện thủ tục như nào và hồ sơ tài liệu cần những gì để được cấp phép hoạt động lĩnh vực này. Cảm ơn Luật sư.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm dến dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Liên quan đến vấn đề bạn thắc mắc, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Cho thuê lại lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, để kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động, doanh nghiệp phải đáp ứng những yêu cầu sau:

1. Điều kiện để được kinh doanh cho thuê lại lao động

1.1. Điều kiện chung

- Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

- Mục đích của hoạt động cho thuê lại lao động là nhằm đáp ứng tạm thời sự gia tăng đột ngột về nhân lực trong khoảng thời gian nhất định. Thay thế người lao động trong thời gian nghỉ thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc phải thực hiện các nghĩa vụ công dân hoặc giảm bớt thời giờ làm việc.

- Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và chỉ được thực hiện đối với một số công việc nhất định. Doanh nghiệp để kinh doanh ngành nghề trên phải có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

1. 2. Điều kiện để Doanh nghiệp xin Giấy phép cho thuê lại lao động:

- Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ Việt Nam đồng) tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải bảo đảm điều kiện:

 • Là người quản lý doanh nghiệp;
 • Không có án tích;
 • Đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép

2. Hồ sơ cần cung cấp:

 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề theo quy định;
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động tại Ngân hàng (theo mẫu số 5 Nghị định 29/2019/NĐ-CP): có ít nhất 2 tỷ đồng Việt Nam ký quỹ tại Ngân hàng để giải quyết rủi ro và các khoản đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động;\
 • Lý lịch tự thuật cuả người đại diện theo pháp luật (theo mẫu số 04 Phụ lục II Nghị định);
 • Lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật;
 • Bản sao hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc của người đại diện theo pháp luật.

3. Thời gian thực hiện công việc:

Thời gian thực hiện công việc: 50 ngày làm việc.

* Lưu ý: Nhằm tránh hiểu nhầm, chúng tôi xác nhận rằng, thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể bị kéo dài hơn trên thực tế do cơ quan có thẩm quyền phải tham vấn ý kiến của các ban ngành, bộ liên quan trước khi cấp phép. Trong điều kiện đó, SB Law sẽ nỗ lực một cách hợp lý để thúc đẩy tiến độ công việc nhằm nhận được kết quả cấp phép trong thời gian sớm nhất.

4. Dịch vụ của SBLaw

 • Tư vấn thủ tục và quy định pháp luật liên quan đến thủ tục Xin Giấy phép cho thuê lại lao động;
 • Chuẩn bị hồ sơ và tài liệu theo quy định;
 • Đại diện Doanh nghiệp nộp hồ sơ, làm việc với các cơ quan có thẩm quyền liên quan;
 • Theo dõi hồ sơ, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền;
 • Đại diện Doanh nghiệp nhận kết quả.

5. Phí dịch vụ

Phí dịch vụ xin Giấy phép cho thuê lại lao động là 70,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng Việt Nam).

(Phí dịch vụ trên chưa bao gồm 10% VAT, phí dịch thuật, phí hợp pháp hóa lãnh sự).

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan