Giấy phép cho doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm.

Nội dung bài viết

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là một doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm thực phẩm, vậy xin hỏi luật sư các giấy phép mà chúng tôi cần phải có để đủ điều kiện kinh doanh?

Luật sư trả lời: Trước hết, chúng tôi – Công ty Luật TNHH SBLAW (SBLaw)– xin gửi tới Ông và Quý Công ty lời chào trân trọng nhất.

Để tiến hành kinh doanh hợp pháp, Quý công ty nên tiến hành các thủ tục sau:

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch,

Xin Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất đủ điều kiện an toàn thực phẩm và

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm của Quý công ty.

Là một công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ toàn diện liên quan đến đầu tư nước ngoài, tài chính ngân hàng, bất động sản, tư vấn soạn thảo, đàm phán và hỗ trợ ký kết các hợp đồng thương mại trong nước và nước ngoài, tư vấn và hỗ trợ tiến hành thủ tục xin cấp các loại giấy phép con, với đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn được đào tạo chuyên nghiệp, SBLaw có đủ năng lực để cung cấp cho Ông và Quý Công ty dịch vụ tư vấn và hỗ trợ nêu trên.

Sau đây, SBLaw xin gửi đến Ông và Quý Công ty bản đề xuất dịch vụ nội dung như sau

I. PHẠM VI DỊCH VỤ CỦA SBLAW

1.1 Cách thức thực hiện:

SBLaw có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Quý Công ty dịch vụ hỗ trợ thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, Giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm nấm và Giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

- Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của Ông và Quý Công ty liên quan đến việc xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, Giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm nấm và Giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch

- Soạn thảo hồ sơ phục vụ việc xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, Giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm nấm và Giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch của Quý công ty;

- Thay mặt Quý Công ty tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan cấp phép cho đến khi được cấp giấy chứng nhận;

- Thay mặt Quý Công ty nhận bản gốc giấy chứng nhận và bàn giao cho Quý Công ty.

1.2 Thời gian thực hiện:

- Thời gian xin Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm: Từ 20 – 25 ngày làm việc kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ;

- Thời gian xin Giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm nấm:Từ 15 – 20 ngày làm việc kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ;

- Quý Công ty sẽ được cấp mã số trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại Tổng Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam, và Quý Công ty có thể sử dụng để in trên bao bì sản phẩm. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch sẽ được gửi tới Quý Công ty trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Trong trường hợp thời gian thẩm định hồ sơ của Quý Công ty tại cơ quan có thẩm quyềnbị kéo dài hơn so với thời hạn nêu trên vì nguyên nhân khách quan bao gồm nhưng không giới hạn ở việc số lượng công việc tồn đọng quá lớn tại cơ quan, chuyên viên phụ trách tạm ngừng công việc để hưởng chế độ nghỉ ngơi theo quy định của Luật lao động hoặc để thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo… SBLaw sẽ có trách nhiệm nỗ lực một cách hợp lý phối hợp và tác động để thúc đẩy tiến độ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và đăng ký mã số mã vạchcủa Quý Công ty.

II. PHÍ DỊCH VỤ

- Phí dịch vụ về việc xin Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm: 16.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười sáu triệu đồng) cho 01 cơ sở sản xuất.

- Phí dịch vụ về việc xin Giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng đối với 01 sản phẩm nấm: 14.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười bốn triệu đồng).

- Phí dịch vụ về việc xin Giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch: 3.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba triệu đồng).

- Tổng phí dịch vụ trước thuế: 33.000.000 (Bằng chữ: Ba mươi ba triệu đồng).

- 10% Thuế Giá trị gia tăng: 3.300.000 (Bằng chữ: Ba triệu ba trăm nghìn đồng).

- Tổng phí dịch vụ sau thuế: 36.300.000 (Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu ba trăm nghìn đồng).

Phí dịch vụ trên đã bao gồm 10% Thuế Giá trị gia tăng, lệ phí nhà nước và phí dịch vụ cho SBLAW.

III. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

STT

DANH MỤC HỒ SƠ

YÊU CẦU

SỐ LƯỢNG
1CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP

Theo mẫu

01

b) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm

Theo mẫu

01

c) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Bản saocông chứng

01

d) Giấy chứng nhận huấn kiến thức về an toàn thực phẩm có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanhđối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩmBản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân

01

e) Giấy khám đủ sức khoẻ đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩmBản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân

01

f) Quy trình sản xuất thực phẩm

01

2CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
a) Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Theo mẫu

02

b) Bản thông tin chi tiết và sản phẩm

Theo mẫu

02

c) Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng

Bản gốc hoặc bản sao có công chứng

02

d) Kế hoạch kiểm soát chất lượng

Theo mẫu

02

e) Kế hoạch giám sát định kỳ

Theo mẫu

02

f) Mẫu nhãn sản phẩm

Có xác nhận của tổ chức, cá nhân

02

g) Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm

Bản saocó xác nhận của tổ chức, cá nhân

01

h) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩmBản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân

01

3

ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH

i) Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch

Theo mẫu

02

j) Bản đăng ký danh mục sản phẩm

Theo mẫu

02

k) Giấy ủy quyền

Theo mẫu

02

l)Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bản sao công chứng

02

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan