Giảm thuế Giá trị gia tăng theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP

Nội dung bài viết

Giảm thuế Giá trị gia tăng theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP
Giảm thuế Giá trị gia tăng theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP

Ngày 06/03/2024, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 919/TCHQ-TNXK  về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo Mục IV Phần B Phụ lục III, Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ, trường hợp hàng hóa là thiết bị điện tử chuyên dùng thì không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT, áp dụng mức thuế suất là 10%. Mã số HS ở cột (4) Phần B Phụ lục III chỉ để tra cứu. Việc xác định mã số HS đối với hàng hóa thực tế nhập khẩu thực hiện theo quy định về phân loại hàng hóa tại Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hải quan.

 

Tham khảo thêm >> Hiệu quả của việc giảm thuế VAT 2%

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan