Giám đốc công ty cổ phần đủ 60 tuổi, có phải nghỉ hưu không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty mình là công ty cổ phần, có trụ sở tại Hà Nội, trong đó vốn góp nhà nước là 51%. Giám đốc công ty là người đại diện theo pháp luật, được Hội đồng quản trị công ty bầu và bổ nhiệm lại với nhiệm kỳ 5 năm (2013 – 2018) tức là đến tháng 12/2018 mới hết nhiệm kỳ, nhưng đến ngày 22/10/2017 này Giám đốc vừa đúng 60 tuổi. Vậy cho mình hỏi: Giám đốc công ty mình có phải nghỉ hưu không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 65 của Luật doanh nghiệp 2014 quy định tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp 2014.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện trên, Giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty đó.

Như vậy, theo Luật doanh nghiệp 2014 quy định tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc thì không có quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu. Do vậy, Giám đốc - đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần không bắt buộc phải dưới 60 tuổi.

Cùng với đó, căn cứ tại Khoản 1 và 3 Điều 187 Bộ luật lao động năm 2012 về tuổi nghỉ hưu của người lao động như sau:

1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

…………………………………………………………………………………..

3. Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 năm so với quy định tại khoản 1 Điều này”.

Do vậy, nếu Giám đốc - đại diện theo pháp luật của công ty bạn nếu vẫn còn đủ sức khỏe và năng lực điều hành còn tốt và theo quy định tại Khoản 3 Điều 187 nêu trên thì trong trường hợp này, Giám đốc - đại diện theo pháp luật của Công ty có thể làm hết nhiệm kỳ rồi nghỉ hưu, tức là đến tháng 12/2018 sẽ nghỉ hưu hoặc có thể nghỉ hưu khi đủ 65 tuổi hoặc có thể nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi.

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan