Giám định yếu tố vi phạm thương hiệu, tài sản sở hữu trí tuệ

Nội dung bài viết

Khi chủ sở hữu thương hiệu, nhãn hiệu hoặc các tài sản trí tuệ như sáng chế, kiểu dáng, bản quyền tác giả nếu nhận thấy có hành vi xâm phạm quyền của bên thứ ba, chủ sở hữu có thể tiến hành các biện pháp như hành chính, dân sự, hình sự để bảo vệ quyền vào lợi ích hợp pháp của mình.

(S&Blaw) Để thực hiện các biện pháp này, một trong những yêu cầu của cơ quan chức năng đó là cần phải có Phiếu giám định vi phạm sở hữu trí tuệ tại Viện Khoa học Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam.

S&B Law sẽ tư vấn cụ thể cho doanh nghiệp trong việc giải quyết yêu cầu giám định, bao gồm những công việc sau:

  • Soạn thảo hồ sơ yêu cầu Giám định vi phạm;
  • Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc chuẩn bị các hồ sơ tài liệu cần thiết cho yêu cầu giám định;
  • Nộp hồ sơ yêu cầu giám định vi phạm;
  • Thay mặt doanh nghiệp liên hệ và nhận kết quả giám định từ Viện Khoa học Sở Hữu Trí Tuệ.
  • Thời hạn để doanh nghiệp nhận được kết quả giám định của Viện Khoa học Sở Hữu Trí Tuệ trong vòng 10-15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan