Giải thể doanh nghiệp khi chưa thanh toán xong khoản nợ

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Cho mình hỏi bên Công ty mình là Công ty TNHH 1 thành viên. Hiện nay công ty hoạt động kinh doanh không hiệu quả, chủ DN muốn làm thủ tục giải thể để thành lập công ty mới nhưng còn vướng mắc phần nợ của nhà cung cấp chưa thanh toán xong. Do chủ doanh nghiệp không có tiền thanh toán tổng nợ còn lên tới 160 triệu. Với tình hình như vậy bên mình có giải thể được không?

Luật sư tư vấn

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, trường hợp doanh nghiệp tiến hành giải thể bao gồm:

  • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
  • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
  • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
  • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Căm cứ khoản 2 Điều 201 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về điều kiện giải thể doanh nghiệp, theo đó,điều kiện giải thể của doanh nghiệp là:

  • Thuộc các trường hợp được tiến hành giải thể
  • Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác
  • Không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài

Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp, công ty của bạn hiện nay vẫn còn khoản nợ trị giá 160 triệu đồng và chủ doanh nghiệp chưa có khả năng thanh toán. Do vẫn còn khoản nợ chưa thanh toán nên trong trường hợp này công ty bạn không thể tiến hành thủ tục giải thể được mà chỉ có thể giải thể công ty sau khi thanh toán hết các khoản nợ cũng như không còn các nghĩa vụ về tài chính khác (như các khoản thuế chưa nộp).

Trong trường hợp này, nếu công ty bạn vẫn muốn chấm dứt hoạt động kinh doanh do làm ăn thua lỗ sau đó thành lập công ty mới, bạn có thể xem xét thủ tục phá sản. Tuy nhiên, đối với thủ tục phá sản, người giữ chức vụ quản lý doanh nghiệp có thể bị hạn chế quyền thành lập doanh nghiệp nếu có các hành vi vi phạm theo quy định tại Khoản 3 Điều 120 Luật doanh nghiệp 2014.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan