Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại Việt Nam (Phần 1)

Nội dung bài viết

Với hàng loạt các hiệp định tự do song phương và đa phương mà Việt Nam đã ký kết, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ đối mặt với không ít thách thức trong đó có tranh chấp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại sẽ là cơ chế hữu hiệu cho vấn đề này.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan