Giải đáp chính sách về tiền sử dụng đất

Nội dung bài viết

Ngày 24 tháng 5 năm 2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2202/TCT-CS về việc giải đáp chính sách tiền sử dụng đất.
Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ quy định pháp luật, Cục Thuế căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 để hướng dẫn người nộp thuế thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp cơ quan thuế chưa có đủ thông tin, cơ sở để xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất của dự án thì cơ quan thuế có văn bản xin ý kiến cơ quan tài nguyên & môi trường để xác định nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật.
Trường hợp vướng mắc liên quan đến trình tự, thủ tục phối hợp giữa các cơ quan chức năng tại địa phương thì đề nghị Cục Thuế báo cáo UBND tỉnh để được hướng dẫn thực hiện.

Xem toàn bộ nội dung tại Công văn số 2202/TCT-CS về việc giải đáp chính sách tiền sử dụng đất

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan