Giải đáp chính sách tiền thuế đất

Nội dung bài viết

Ngày 27 tháng 3 năm 2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1216/TCT-CS về việc miễn tiền thuê đất đối với công ty chế biến nông sản.

Căn cứ quy định pháp luật, trường hợp Công ty được Nhà nước cho thuê đất sau đó giao khoán cho các hộ gia đình theo Nghị định số 135/2005/NĐ-CP của Chính phủ thì các doanh nghiệp, Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp không thuộc đối tượng được xem xét miễn tiền thuê đất theo quy định tại mục 4 phần VII Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 và khoản 9 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ. Quy định tại mục 4 phần VII chỉ áp dụng đối với trường hợp hộ nông dân, hộ nông trường viên, xã viên Hợp tác xã nhận giao khoán của doanh nghiệp, Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp sau đó được cấp có thẩm quyền cho chuyển sang thuê đất và thực hiện ký hợp đồng thuê đất trực tiếp với nhà nước.

         Tham khảo thêm >> Tiền nộp chậm đối với các dự án tạm tính tiền

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan