Giá và phương pháp thanh toán trong hợp đồng li-xăng sở hữu công nghiệp

Nội dung bài viết

(S&B Law) - Hợp đồng Li-xăng là Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (SHCN) cho một hoặc nhiều bên khác. Hợp đồng Li-xăng có hai loại là Hợp đồng Li-xăng độc quyền (bên Li-xăng chỉ chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN cho duy nhất một bên khác), và Hợp đồng Li-xăng không độc quyền (bên Li-xăng có thể chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN cho nhiều bên nhận Li-xăng).

Trong thực tế, giá của quyền SHCN trong Hợp đồng Li-xăng cũng có hai loại. Loại thứ nhất, giá này chỉ mang tính chất hình thức khi Hợp đồng Li-xăng quyền SHCN được ký kết giữa các bên có quan hệ với nhau (ví dụ: giữa công ty mẹ và công ty con). Loại thứ hai là giá thực tế của quyền SHCN khi Hợp đồng này được ký kết giữa các bên không có mối quan hệ nào khác ngoài mối quan hệ lợi ích thương mại và lợi nhuận. Giá thực tế của quyền SHCN phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:

  • Bản chất và thời hạn bảo hộ của quyền SHCN
  • Công nghệ và sức mạnh đàm phán tương đối giữa các bên

Bên Li-xăng thường căn cứ vào chi phí bỏ ra đầu tư để tạo ra công nghệ đó, giá trị và nhu cầu đối với công nghệ được chuyển giao, công nghệ thay thế sẵn có, triển vọng và tiến bộ của công nghệ trong tương lai, năng lực và khả năng sinh lời của bên nhận Li-xăng.

Bên nhận Li-xăng thường căn cứ vào toàn bộ chi phí có thể phải trả đối với công nghệ được Li-xăng và đối với những cải tiến của công nghệ đó so với khả năng tạo ra lợi nhuận từ công nghệ đó trong thời gian Li-xăng.

Các bên có thể lựa chọn một hoặc kết hợp những phương thức thanh toán trong Hợp đồng Li-xăng như sau:

  • Thanh toán trọn gói
  • Trả phí Li-xăng: theo phương thức này, phí Li-xăng sẽ được thanh toán theo một định kỳ nào đó.
  • Phí dịch vụ: đây là khoản tiền trả cho các dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật do các chuyên gia kỹ thuật cung cấp được ấn định ở một mức cụ thể hoặc được tính theo đầu người và trong mỗi thời hạn cung cấp dịch vụ.

Trên đây là một số vấn đề về giá quyền SHCN trong Hợp đồng Li-xăng.Thông thường đối với những đối tượng SHCN như sáng chế thì giá này rất cao do chi phí đầu tư và khả năng sinh lợi nhuận cao.

(Bùi Minh Phương - Công ty Luật S&B Law)

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan