Công ty Cổ phần Xuất khẩu và Chế biến Thực phẩm Long An đã tin tưởng và ủy quyền cho SBLaw tiến hành gia hạn nhãn hiệu của mình tại Anh và Úc.

SBLaw đã làm việc với cơ quan sở hữu trí tuệ tại các quốc gia này để tiến hành duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ tại đây.

Nội dung của các đơn đăng ký như sau:

1. LAFOOCO, Hình

  • Số đơn: UK00002341806
  • Chủ đơn: Công ty Cổ phần Xuất khẩu và Chế biến Thực phẩm Long An
  • Quốc gia: Anh

2. LAFOOCO, Hình

  • Chủ đơn: Công ty Cổ phần Xuất khẩu và Chế biến Thực phẩm Long An
  • Quốc gia: Úc
  • Nhóm 29

Việc gia hạn nhãn hiệu rất quan trọng nhằm thể hiện sự duy trì và hiện diện thương hiệu tại nước ngoài của sản phẩm Việt Nam.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn