Duy trì sáng chế

Nội dung bài viết

Sau khi sáng chế/giải pháp hữu ích được cấp bằng độc quyền, để duy trì hiệu lực của văn bằng, chủ văn bằng phải nộp phí duy trì hiệu lực hàng năm cho sáng chế/giải pháp hữu ích.

Thời gian và thủ tục như sau:

Sáng chế

Giải pháp hữu ích

Hiệu lực của văn bằng -Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn. -Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn.
Duy trì hiệu lực văn bằng

 

– Để duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực trong thời hạn sáu tháng trước ngày sáng chế hết hiệu lực

-Ví dụ: Sáng chế hết hạn vào ngày 01/09/2012 thì trong khoảng thời gian từ 01/03/2012- 01/09/2012

– Yêu cầu duy trì có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nhưng không được quá 6 tháng kể từ ngày Bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích hết hiệu lực và phải nộp lệ phí duy trì cộng với 10% lệ phí duy trì cho mỗi tháng nộp muộn.

Yêu cầu hồ sơ

 

-Thông tin về sáng chế, giải pháp hữu ích cần duy trì: Số bằng, ngày cấp, năm hiệu lực, số yêu cầu bảo hộ độc lập

– Thư lệnh từ khách hàng

 

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan