Được đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng

Nội dung bài viết

(S&B LAW) Cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp chỉ cần thực hiện đăng ký thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia

Đây là một trong những nội dung mới trong dự thảo nghị định về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo để thay thế Nghị định số 88/2006/NĐ-CP. Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 2/2010, các thành viên Chính phủ đã xem xét thông qua. Sắp tới, nghị định này sẽ được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Theo dự thảo nghị định, cá nhân hay tổ chức ngoài thay vì việc phải đến tận cơ quan chức năng để đăng ký kinh doanh thì có thể đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia.

Khi đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo qua mạng điện tử cho cá nhân, tổ chức đã đăng ký doanh nghiệp thời điểm trả kết quả đăng ký doanh nghiệp hoặc các nội dung cần bổ sung hay sửa đổi.

Ngoài nội dung mới này, nghị định dự thảo đăng ký kinh doanh còn có các điểm đáng chú như: doanh nghiệp đăng ký trùng tên với doanh nghiệp trước đó sẽ không phải đổi tên; mỗi doanh nghiệp sẽ được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp, mã số này đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp; thống nhất lệ phí đang ký trên toàn quốc; và thống nhất một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và một đầu mối tiếp nhận hồ sơ…

M.CHUNG

Theo vneconomy.vn

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan