Dùng cổ phiếu quỹ góp vốn bị phạt đến 100 triệu

Nội dung bài viết

co-phieu-quy-gop-von

Dùng cổ phiếu quỹ góp vốn bị phạt đến 100 triệu

Ngày 1/11/2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 145/2016/NĐ-CP. Nghị định này Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo đó, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với tổ chức vi phạm là 2.000.000.000 đồng và đối với cá nhân vi phạm là 1.000.000.000 đồng. Tùy từng hành vi vi phạm cụ thể mà sẽ có các mức xử phạt khác nhau.

Mức phạt 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng sẽ được áp dụng đối với các hành vi: dùng cổ phiếu quỹ làm tài sản bảo đảm, tài sản để góp vốn hoặc hoán đổi; Không đặt lệnh giao dịch mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ hoặc đặt lệnh giao dịch mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ với các mức giá nằm ngoài biên độ dao động giá trong thời gian đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ; công bố thông tin về mức giá cụ thể dự kiến thực hiện khi giao dịch cổ phiếu quỹ.

Đối với đối với hành vi làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì mức phạt là từ 400 triệu đồng đến 700 triệu đồng. Đối với các hành vi không nộp hoặc nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn trên 36 tháng thì mức phạt có thể lên đến 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó là các hành vi liên quan đến đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác của công ty, chẳng hạn như Không tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ về quản trị công ty; không công khai các lợi ích liên quan hoặc không thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát với chính thành viên đó hoặc với những người có liên quan tới thành viên đó theo quy định của pháp luật…thì mức phạt từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Đặc biệt, Nghị định này đã giảm mức phạt đối với hành vi tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán trái quy định pháp luật trong trường hợp không có khoản thu trái pháp luật từ 1,8 tỷ đến 2 tỷ đồng xuống còn từ 1 tỷ đến 1,2 tỷ đồng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/12/2016.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan