Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Nội dung bài viết

Theo Điều 3, Nghị định 126/2007 NĐ- CP ngày 01/08/2007, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì vốn pháp định là 5 tỷ đồng để kinh doanh dịch vụ nêu trên.

Tài liệu chứng minh:
Văn bản xác nhận vốn pháp định 5 tỷ đồng của Ngân hàng thương mại theo quy định.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan