Đóng cửa chi nhánh tại Bình Dương

Nội dung bài viết

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp FDI và có 01 chi nhánh tại Bình Dương hoạt động không hiệu quả, Giờ đang tiến hành trả kho và đóng cửa nhà xưởng. SBLAW giúp chúng tôi kiểm tra và báo giá các thủ tục để đóng nhà máy.

1. Làm thủ tục ngưng hoạt động tại BQL…

2. Thủ tục với cơ quan thuế

Luật sư trả lời: Để tiến hành đóng cửa chi nhánh, doanh nghiệp cần chuẩn bị các tài liệu sau:

- Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh (hoặc giấy chứng nhận đầu tư - nếu là chi nhánh gắn với dự án độc lập)

- Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

- Mẫu dấu

- Xác nhận đóng mã số thuế

- Xác nhận báo giảm lao động với bảo hiểm xã hội (áp dụng cho những nhân viên đang làm việc cho chi nhánh và bị cắt giảm)

- Danh sách lao động đang làm việc cho chi nhánh

- Danh sách các khách hàng, chủ nợ và các khoản nợ chưa thanh toán (nếu có)

- Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan