Đối tượng và đặc điểm của tư vấn pháp luật

Nội dung bài viết

Đối tượng tư vấn pháp luật là mọi doanh nghiệp, từ những doanh nghiệp mới thành lập đến những doanh nghiệp lâu năm, đều cần sự hỗ trợ chuyên sâu về các quy định pháp luật để đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả.

Đối tượng của tư vấn pháp luật bao gồm

Tổ chức và cá nhân nước ngoài, cũng như tổ chức và cá nhân Việt Nam, yêu cầu tư vấn pháp luật miễn phí hoặc trả phí theo quy định của pháp luật (gọi tắt là “đối tượng”). Cụ thể, có hai loại đối tượng sau đây:

  • Đối tượng được tư vấn pháp luật miễn phí bao gồm thành viên của tổ chức chủ quản và các đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý.
  • Đối tượng tư vấn pháp luật có thu phí là những cá nhân hoặc tổ chức nằm ngoài phạm vi của những đối tượng được tư vấn pháp luật miễn phí (theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý), và họ phải trả phí để bù đắp chi phí cần thiết cho hoạt động của Trung tâm.
Đối tượng được tư vấn pháp luật
Đối tượng được tư vấn pháp luật

Đặc điểm của người được tư vấn

Khi tiếp xúc với người được tư vấn, đối tượng thường thể hiện dưới hai dạng sau đây:

Dạng thứ nhất:

Đối tượng thường có quan điểm mạnh mẽ, luôn tin rằng họ đúng. Vì vậy, họ thường cố gắng thuyết phục người tư vấn chấp nhận quan điểm của họ, thậm chí khi đó là quan điểm sai lầm. Điều quan trọng là người tư vấn cần giúp họ thể hiện ý kiến một cách rõ ràng và cung cấp thông tin cần thiết để tư vấn hiệu quả.

Dạng thứ hai:

Đối tượng có thể thừa nhận sai lầm và có cơ sở cho điều đó, nhưng họ vẫn cố gắng bảo vệ sự sai lầm của họ với hy vọng có lợi ích. Họ có thể muốn tư vấn giúp biến cái sai thành cái đúng hoặc để thu được lợi ích từ cái sai đó. Đôi khi, họ có thể cần sự hỗ trợ để sửa chữa sai lầm nhằm giảm thiểu hậu quả hoặc tránh trách nhiệm pháp lý mà họ có thể phải chịu vì hành vi sai lầm. Trong các tình huống cụ thể, người tư vấn cần hướng dẫn họ áp dụng quy định của pháp luật để giảm bớt trách nhiệm của họ.

Liên hệ ngay Công ty luật SBLAW để nhận được tư vấn và báo giá cụ thể.

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan