Doanh nghiệp Việt Nam và vấn đề phòng vệ thương mại

Nội dung bài viết

Phải đối mặt với nhiều vụ kiện phòng vệ thương mại trong quá trình hội nhập quốc tế. Do vậy, việc các doanh nghiệp cần nắm vững công cụ phòng vệ thương mại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vậy doanh nghiệp cần phải chuẩn bị những gì để làm tốt công tác này. Chương trình tuần này, mời quý vị cùng gặp gỡ luật sư Nguyễn Thanh Hà giám đốc công ty luật SB Law để cùng thảo luận vấn đề này.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan