Doanh nghiệp Việt Nam mở văn phòng đại diện tại nước ngoài

Nội dung bài viết

SBLAW đề xuất dịch vụ mở văn phòng đại diện tai nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam như sau:

1. Phạm vi công việc của luật sư

1.1.Soạn thảo hồ sơ đơn:

Thông báo danh mục tài liệu cần thiết để soạn thảo hồ sơ đơn theo quy định của pháp luật nước sở tại;

Soạn thảo hồ sơ đơn để nộp lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng tiếng Anh;

Phối hợp với Khách hàng để trao đổi về nội dung hồ sơ đơn;

Điều chỉnh hồ sơ đơn trên cơ sở ý kiến đề xuất của Khách hàng;

Tham vấn ý kiến sơ bộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về Hồ sơ đơn;

Hoàn thiện hồ sơ đơn theo ý kiến tư vấn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

1.2.Thủ tục cấp phép:

Đại diện cho Khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Theo dõi tiến độ xét duyệt hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Thông báo tiến độ xét duyệt và các yêu cầu sửa đổi bổ sung của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nếu có; và

Hỗ trợ Khách hàng trong việc nhận Giấy phép thành lập văn phòng đại diện từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1.3.Lộ trình thực hiện công việc:

a.Soạn thảo tài liệu: Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi và đối tác tại nước sở tại sẽ tiến hành liên hệ xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền

và soạn thảo các hồ sơ, tài liệu cần thiết để cho Khách hàng ký. Chúng tôi dự kiến sẽ hoàn tất việc soạn thảo tài liệu trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các thông tin tài liệu cần thiết từ khách hàng.

b. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đã ký của Khách hàng, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

c. Thời gian cấp phép là 01 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ lên cơ quan có thẩm quyền. Thời gian cấp phép có thể kéo dài hơn trên thực tế. Trong trường hợp đó, SB Law sẽ phối hợp với Khách hàng để thúc đẩy nhanh quá trình xin cấp phép.

2.Kinh nghiệm trong lĩnh vực tương ứng từ luật sư SB Law

Hỗ trợ Công ty VNPT Global trong việc thành lập văn phòng đại diện tại Campuchia;

Hỗ trợ Ngân hàng thương mại và cổ phần quân đội hoàn thiện tài liệu hoạt động của chi nhánh tại Campuchia;

Hỗ trợ Công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam thành lập Công ty con tại Lào và Campuchia;

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan