Doanh nghiệp vi phạm sở hữu công nghiệp, mức phạt tăng gấp đôi

Nội dung bài viết

Ngày 29/08/2013, chính phủ đã ban hành nghị định mới quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp thay thế nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010.

Nghị định đã được sửa đổi để phù hợp hơn với các quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính vừa mới có hiệu lực thi hành.

Cụ thể, mức phạt đối với một số hành vi vi phạm được quy định lại rõ ràng và cụ thể đối với tổ chức và cá nhân vi phạm.

Mức phạt tối đa đối với cá nhân theo nghị định mới là 250 triệu đồng và đối với tổ chức là 500 triệu đồng. Đối với cùng một hành vi vi phạm, mức phạt tiền của tổ chức sẽ gấp 2 lần mức phạt tiền của cá nhân nhưng không được vượt quá mức phạt tiền tối đa đã nêu.

Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 15/10/2013.

Đối với các hành vi vi phạm đã xảy ra trước ngày 01/07/2013 mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét thì sẽ được áp dụng các quy định có lợi cho tổ chức, cá nhân vi phạm.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan