Doanh nghiệp tư nhân có phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Doanh. Hiện tại tôi đang là chủ của 1 doanh nghiệp tư nhân. Quý công ty cho tôi hỏi tôi có phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp không? Nếu phải đóng thì thuế thu nhập doanh nghiệp mà tôi phải đóng được tính như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2014:

“1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:

a) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

…”

Doanh nghiệp của bạn là doanh nghiệp tư nhân được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 cho nên doanh nghiệp tư nhân của bạn phải đóng thuế thu nhập danh nghiệp.

Căn cứ vào thông tư 78/2014/TT-BTC ta có công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) như sau:

Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có)) Thuế suất TNDN.

Trong đó:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Thu nhập được miễn thuế – Lỗ kết chuyển theo quy định.

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu tính thuế – Chi phí được trừ + Thu nhập chịu thuế khác

Lưu ý: Hiện nay, thuế suất TNDN = 20%.

Công ty luật tư vấn chuyên nghiệp tại Hà Nội – Văn phòng luật uy tín

>> Tham khảo thêm : Dịch vụ tư vấn luật miễn phí

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan