Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh bất động sản, phải nộp những loại thuế nào?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty mình có trụ sở tại Hà Nội. Công ty mình có xây dựng một tòa nhà bao gồm những căn hộ bán ngay và cho thuê. Cho mình hỏi: Công ty mình sẽ phải nộp những loại thuế gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 5 Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về khai thuế thu nhập doanh nghiệp với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

“a) Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng bất động sản ở cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì kê khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế). Trường hợp doanh nghiệp có trụ sở chính tại tỉnh, thành phố này nhưng có hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại tỉnh, thành phố khác thì nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế nơi phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản quyết định.

b) Doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản thực hiện khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo từng lần phát sinh chuyển nhượng bất động sản. Doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản là doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh bất động sản.

Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần chuyển nhượng bất động sản là Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.

...........

c) Đối với doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản thực hiện khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý. Doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản.

Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý là tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 02/TNDN. Trường hợp trong một quý doanh nghiệp có nhiều hợp đồng chuyển nhượng bất động sản thì doanh nghiệp được lập Bảng kê chi tiết các bên nhận chuyển nhượng bất động sản theo mẫu 02-1/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản đề nghị khai thuế theo từng lần phát sinh chuyển nhượng bất động sản thì kê khai thuế như doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản và không phải kê khai tạm tính hàng quý …”.

Như vậy, doanh nghiệp của bạn là doanh nghiệp kinh doanh Bất động sản nên bạn sẽ thực hiện khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý, bạn sẽ không cần phải kê khai theo từng lần phát sinh chuyển nhương bất động sản - tức là với từng lần thanh toán với khác hàng bạn không cần phải kê khai từng lần một (trừ trường hợp doanh nghiệp của bạn chủ động đề nghị được kê khai thuế theo từng lần phát sinh chuyển nhương bất động sản). Với trường hợp kê khai theo quý, doanh nghiệp của bạn phải kê khai theo mẫu 02/TNDN ban hành kèm Thông tư 156/2013/TT-BTC. Nếu có nhiều hợp đồng chuyển nhương thì cần kèm theo cả Bẳng kê chi tiết được thực hiện theo mẫu 02-1/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan