Doanh nghiệp chưa thành lập có thể giao kết hợp đồng dân sự?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi đăng trong quá trình chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH. Nhưng công ty tôi lại nhận được một hợp đồng với đối tác. Xin hỏi Công ty tôi có thể giao kết hợp đồng này khi trước khi có đăng ký hay không?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 19 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp như sau:

Điều 19. Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp

1. Người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.

2. Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác.

3. Trường hợp doanh nghiệp không được đăng ký thành lập thì người ký kết hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm hoặc người thành lập doanh nghiệp liên đới chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó.

Như vậy, theo quy định người thành lập doanh nghiệp có quyền ký hợp đồng nhằm hoạt động doanh nghiệp thời điểm trước hoặc trong quá trình đăng ký doanh nghiệp. Khi đó, bạn có thể đại diện cho công ty tham gia giao kết phục vụ hoạt động doanh nghiệp trong quá trình đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên cần lưu ý các hậu quả pháp lý quy định tại tại khoản 2 và khoản 3 điều này..

Trong tiểu mục Hiểu đúng làm đúng của truyền hình quốc hội, luật sư Nguyễn Thanh Hà có phần tư vấn cho doanh nghiệp khởi nghiệp về vấn đề hợp đồng. Mời Quý vị đón xem tại đây:

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan