Doanh nghiệp Trung Quốc sang Việt Nam mở nhà máy để lẩn tránh thuế trong cuộc chiến thương mại Mỹ Trung, điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến việc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại của Hoa Kỳ vào doanh nghiệp Việt Nam?

Phần phân tích của luật sư Nguyễn Thanh Hà trên truyền hình nhân dân.

 

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn