Điều kiện và thủ tục thành lập công ty kinh doanh lữ hành quốc tế

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi dự định kinh doanh lữ hành quốc tế tại Hà Nội, cụ thể là đưa khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam. Quý công ty cho hỏi điều kiện và thủ tục để kinh doanh lĩnh vực trên như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, về điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Căn cứ Khoản 2 Điều 31 Luật du lịch năm 2017 thì điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bao gồm:

 1. a) Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế;
 2. b) Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng (mức kí quỹ: 250.000.000 VND);
 3. c) Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

Các chuyên ngành của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hàng quốc tế bao gồm:

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;

- Quản trị lữ hành;

- Điều hành tour du lịch;

- Marketing du lịch;

- Du lịch;

- Du lịch lữ hành;

- Quản lý và kinh doanh du lịch.

Thứ hai, về thủ tục:

Căn cứ Điều 33 Luật du lịch năm 2017, thủ tục cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế như sau:

 1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bao gồm:
 2. a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;
 3. b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
 4. c) Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 5. d) Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định tại điểm c khoản 2 Điều 31 của Luật này;

đ) Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

 1. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được quy định như sau:
 2. a) Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế nộp 01 bộ hồ sơ đến Tổng cục Du lịch;
 3. b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan