Điều kiện nhà ở được tham gia giao dịch

Nội dung bài viết

Theo quy định tại điều 91 của Luật nhà ở, điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch được quy định như sau:

Trong các giao dịch về mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ, uỷ quyền quản lý nhà ở thì nhà ở phải có các điều kiện sau đây:

a) Có giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở theo quy định của pháp luật;

b) Không có tranh chấp về quyền sở hữu;

c) Không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan