Điều kiện mở trung tâm tư vấn du học

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Để mở được trung tâm tư vấn du học thì có cần phải xin mở trước 1 công ty sau đó với tư cách công ty mới được mở trung tâm tư vấn? Hay không cần mở công ty mà có thể mở luôn trung tâm? Xin Luật sư tư vấn cho tôi.

Luật sư tư vấn: Căn cứ Điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ-Cp quy định về điều kiện đầu tư hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, điều kiện để kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bao gồm:

“1. Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

3. Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.”

Theo Khoản 1 Điều 106 Nghị định này, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bao gồm:

a) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;

b) Các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

c) Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Như vậy, để mở được trung tâm tư vấn du học, cần phải mở trước một doanh nghiệp (có thể là Công ty TNHH, công ty CP,…) sau đó thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cho tổ chức.

Trình tự, thủ tục để tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học sẽ được thực hiện theo Điều 108 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 135/2018/NĐ-CP.

SBLAW có thể hỗ trợ khách hàng trong việc tư vấn về điều kiện mở trung tâm tư vấn du học và tiến hành các thủ tục liên quan.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan