Luật đầu tư đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 bên cạnh những điểm mới được đánh giá là tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, thì vẫn còn một số điểm đang là mối quan tâm lo lắng của doanh nghiệp. Trong đó, có danh mục 267 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và đi kèm là khoảng 6000 điều kiện kinh doanh tương ứng. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình luật sư của doanh nghiệp tuần này với chủ đề: Luật đầu tư 2014 – kinh doanh có điều kiện có còn là nỗi lo lắng của doanh nghiệp

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn