Điều kiện kinh doanh theo luật đầu tư 2014 - P2

Nội dung bài viết

Luật đầu tư 2014 đã có hiệu lực từ ngày 1/7 vưa qua, quy định rõ danh mục 267 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, theo thống kê tương ứng với đó là hơn 6000 điều kiện kinh doanh. Và cũng theo thống kế tính đến 1/7 này có đến 3299 doanh nghiệp trái thẩm quyền. Doanh nghiệp phải làm gì khi mà họ vẫn phải chịu những điều kiện kinh doanh thậm chí là thừa và bắt bí này. Chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chuyên những nội dung này ngay sau đây.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan