Điều kiện hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Quý công ty cho mình hỏi: Mình muốn hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ thì phải đáp ứng điều kiện gì? Nếu mua vàng mỹ nghệ của doanh nghiệp rồi xuất đi có được không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Để có thể kinh doanh hàng mỹ nghệ thì buộc đơn vị doanh nghiệp của mình phải đáp ứng các điều kiện về đầu tư kinh doanh vàng mĩ nghệ theo quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ – CP như sau:

Điều 8: Điều kiện hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ

Doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Có địa điểm, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ”.

Đồng thời theo quy định tại Điều 4 Nghị định 24/2012/NĐ–CP có nội dung như sau:

“…6. Hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ là hoạt động kinh doanh có điều kiện và phải được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

7. Hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ là hoạt động kinh doanh có điều kiện không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

….

9. Các hoạt động kinh doanh vàng khác, trừ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng, hoạt động mua, bán vàng nguyên liệu trong nước của doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ và doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ và các hoạt động quy định tại Khoản 6, 7, 8 Điều này, là hoạt động kinh doanh thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh. Tổ chức, cá nhân chỉ được thực hiện các hoạt động kinh doanh vàng khác sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép và được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép”.

Từ những quy định trên, nếu doanh nghiệp bạn kinh doanh, mua bán vàng trang sức mỹ nghệ thì không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Còn trường hợp doanh nghiệp bạn kinh doanh mua, bán vàng miếng; sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ thì phải được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Về vấn đề xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ cần tuân theo quy định tại điều 13 Nghị định 24/2012/NĐ – CP như sau:

Điều 13. Xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ

1. Việc xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ được thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Việc xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ để tham gia triển lãm, hội chợ quốc tế thực hiện theo quy định của Chính phủ về hội chợ, triển lãm quốc tế”.

Đối chiếu với trường hợp doanh nghiệp của bạn nếu như doanh nghiệp bạn đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề được phép xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ thì doanh nghiệp mới được thực hiện việc xuất hàng ra nước ngoài.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan