Điều kiện để ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi thành lập năm 2014 chuyên về xây dựng, hiện công ty tôi đang muốn ủy thác cho Ngân hàng thương mại X để đầu tư gián tiếp vào xây dựng một tổ hợp vui chơi giải trí ở nước ngoài. Vậy quý luật sư cho tôi hỏi công ty tôi có đủ điều kiện để ủy thác cho Ngân hàng thực hiện đầu tư ra nước ngoài hay không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 20 Nghị định 135/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài như sau:

Điều 20. Điều kiện để ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Để được ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, tổ chức kinh tế phải đáp ứng các điều kiện sau:

  1. Có lãi trong 05 năm liên tục liền trước năm thực hiện ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được thể hiện trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập bởi các tổ chức kiểm toán độc lập và không có ý kiến ngoại trừ trọng yếu theo quy định của Bộ Tài chính (không áp dụng đối với quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán).
  2. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, không có nợ thuế đối với ngân sách nhà nước.
  3. Có tài liệu chứng minh về nguồn ngoại tệ trên tài khoản để ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là ngoại tệ tự có.
  4. Có phương án đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được cấp có thẩm quyền của tổ chức kinh tế (đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên và tương đương) hoặc cấp có thẩm quyền khác thông qua theo quy định của pháp luật.
  5. Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước (đối với trường hợp tổ chứcủy thác là tổ chức kinh tế có sở hữu vốn nhà nước).

Theo thông tin bạn cung cấp, công ty bạn thành lập năm 2014, nghĩa là mới chỉ hoạt động được 4 năm, mà theo quy định trên thì tổ chức phải có lãi 05 năm liên tục liền trước năm thực hiện ủy quyền mới có thể đủ điều kiện thực hiện ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Như vậy, công ty bạn không thể ủy thác cho Ngân hàng X thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan