Điều kiện để các nhà máy tự xử chất thải công nghiệp

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Kính thưa quý công ty. Tôi hiện tại đang có nhu cầu thiết lập một nhà máy sản xuất chất tẩy rửa có phát sinh chất thải. Theo những hiểu biết cá nhân của mình, tôi hiểu rằng chất thải từ nhà máy có thể do chính nhà máy xử lý hoặc chuyển qua cho một bên thứ 3 chuyên xử lý chất thải công nghiệp xử lý. Xin hỏi quý công ty rằng nhà máy của chúng tôi cần đáp ứng những điều kiện gì để có thể xử lý phần chất thải do nhà máy của chúng tôi thải ra mà không cần đến bên thứ 3 chuyên môn? Xin trân trọng cảm ơn quý công ty.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Dựa vào nhưng thông tin mà bạn đã cung cấp, và căn cứ theo Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, chất thải từ nhà máy sản xuất chất tẩy rửa của công ty bạn có mã số 03 06, được xếp vào danh sách chất thải nguy hại.

Vì vậy, việc bạn tự xử lý phần chất thải do nhà máy công ty bạn thải ra sẽ phải tuân theo những điều kiện về xử lý chất thải nguy hại được quy định tại khoản 2, điều 70 Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường, cụ thể như sau:

“2. Tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải nguy hại được tự xử lý chất thải nguy hại trong khuôn viên cơ sở phát sinh chất thải khi đáp ứng các yêu cầu sau đây:

  1. a) Thực hiện bằng công nghệ, công trình bảo vệ môi trường, thiết bị sản xuất sẵn có trong khuôn viên cơ sở phát sinh chất thải và phải bảo đảm đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định;
  2. b) Phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường hoặc giấy phép môi trường thành phần quy định tại khoản 1 Điều này;
  3. c) Không đầu tư mới lò đốt và bãi chôn lấp để xử lý chất thải nguy hại, trừ trường hợp phù hợp với nội dung quản lý chất thải rắn trong các quy hoạch có liên quan.”

Điểm quan trọng nhất để có thể được cấp phép tự xử lý chất thải nguy hại là bạn cần phải có giấy phép môi trường trong đó có nội dung dịch vụ xử lý chất thải nguy hại theo quy định hoặc giấy phép môi trường thành phần là giấy phép xử lý chất thải nguy hại, căn cứ theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan