Điều kiện để các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam dưới dạng thành lập tổ chức kinh tế

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là David - quốc tịch Anh. Nhìn thấy tiềm năng phát triển ngành Du lịch ở Bãi Cháy- Hạ Long, tôi muốn cùng bạn mình là người Việt Nam cùng đầu tư thành lập một tổ chức kinh tế tại Hà Nội chuyên về điều hành tua du lịch Hà Nội – Hạ Long. Vậy tôi muốn hỏi là tôi cần phải đáp ứng các điều kiện gì để được thành lập công ty?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 22 Luật Đầu tư năm 2014 quy định các điều kiện nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng để thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam như sau:

Điều 22. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

  1. Nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật. Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
  2. a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ quy định tại khoản 3 Điều này;
  3. b) Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
  4. Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư thông qua tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp hoặc đầu tư theo hợp đồng.
  5. Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau đây:
  6. a) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
  7. b) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;
  8. c) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.”

Theo đó nếu anh muốn thành lập một tổ chức kinh tế tại Việt Nam thì trước tiên anh phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và đáp ứng các điều kiện như đã nêu ở trên.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan