Điều kiện cấp phép xây dựng với công trình đô thị

Nội dung bài viết

Câu 4: Kính chào quý công ty. Tôi là một chủ đầu tư mới gia nhập vào thị trường, trong lĩnh vực hạ tầng giao thông đường bộ. Tôi muốn tìm hiểu thêm về các quy định về các điều kiện để được cấp phép xây dựng đối với công trình trong đô thị ở trong Luật Xây dựng. Xin cảm ơn công ty.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Căn cứ theo điều Điều 91 Luật xây dựng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Kiến trúc 2019 và Luật Xây dựng 2020) quy định về điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trong đô thị như sau:

  • Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế đô thị thì phải phù hợp với quy chế quản lý kiến trúc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
  • Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
  • Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.
  • Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật Xây dựng năm 2014.
  • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp với từng loại giấy phép theo quy định tại các điều 95, 96 và 97 của Luật Xây dựng năm 2014.

Cụ thể, đối với trường hợp của bạn, tham gia vào hoạt động xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng sẽ cần đáp ứng đầy đủ các loại giấy tờ được liệt kê tại khoản 3, điều 95 Luật Xây dựng năm 2014 về Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình theo tuyến.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan