Điều chỉnh vốn điều lệ đối với Công ty TNHH Một thành viên

Nội dung bài viết

Đối với Công ty TNHH một thành viên, thành viên là tổ chức, khi điều chỉnh vốn điều lệ, có thể liên hệ với cơ quan chức năng để tiến hành, SB Law giới thiệu thủ tục sau:

I. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư

II. Hồ sơ gồm:

1. Thông báo về việc tăng vốn điều lệ;

2. Quyết định bằng văn bản của Chủ sở hữu công ty về việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty.

III. Thời gian thực hiện:

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại cơ quan có thẩm quyền.

IV. Yêu cầu và điều kiện:

Không

V. Căn cứ pháp lý:

1. Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/4/2010 về đăng ký kinh doanh.

2. Thông tư 14/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 04/6/2010 hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

VI. Phạm vi dịch vụ của SB Law

S&B Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ pháp lý nêu trên, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

  • Tư vấn mọi khía cạnh pháp lý liên quan tới công việc nêu trên.
  • Soạn thảo bộ hồ sơ.
  • Thay mặt doanh nghiệp tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi doanh nghiệp được giấy phép.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan