Điều chỉnh hiệu lực của Nghị định 27/2011

Nội dung bài viết

ban-tin-phap-luat-26

Ngày 17/7/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 75/2013/NĐ-CP về việc điều chỉnh hiệu lực của Nghị định 27/2011/NĐ-CP về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2013. Nghị định quy định:

Điều 14 Nghị định số 27/2011/NĐ-CP được sửa đổi như sau: “Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014”.

Xem toàn văn Nghị định tại đây.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan