Điều chỉnh giá xăng dầu

Nội dung bài viết

Ngày 09 tháng 5 năm 2024, Bộ Công thương ban hành Công văn số 3084/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

Bộ Công Thương công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường, như sau:

  • Xăng E5RON92 giảm 1.288 đồng/lít, kg xuống còn 22.623 đồng/lít, kg
  • Xăng RON 95-III giảm 1.411 đồng/lít, kg xuống còn 23.544 đồng/lít, kg
  • Dầu điêzen 0.05S giảm 759 đồng/lít, kg xuống còn 19.847 đồng/lít, kg
  • Dầu hỏa giảm 843 đồng/lít, kg xuống còn 19.701 đồng/lít, kg
  • Dầu mazut 180 CST 3.5S giảm 160 đồng/lít, kg xuống còn 17.503 đồng/lít, kg.

Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ 00' ngày 09 tháng 5 năm 2024.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan