Điều chỉnh giá xăng, dầu

Nội dung bài viết

Ngày 27 tháng 6 năm 2024, Bộ Công Thương ban hành Công văn số 4477/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.
Bộ Công Thương công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường, như sau:
- Xăng E5RON92 tăng 506 đồng/lít, kg lên 22.014 đồng/lít, kg;
- Xăng RON95-III tăng 544 đồng/lít, kg lên 23.010 đồng/lít, kg;
- Dầu điêzen 0.05S tăng 329 đồng/lít, kg lên 20.689 đồng/lít, kg;
- Dầu hỏa tăng 258 đồng/lít, kg lên 20.614 đồng/lít, kg;
- Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 223 đồng/lít, kg lên 17.446 đồng/lít, kg.
Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00’ ngày 27 tháng 6 năm 2024.

Công văn này có hiệu lực từ ngày 27/06/2024.

Xem toàn văn nội dung tại Công văn số 4477/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan