Điều chỉnh dự án đầu tư, tăng năng suất nhà máy đối với dự án đầu tư nước ngoài.

Nội dung bài viết

Trong quá trình hoạt động, các dự án đầu tư nước ngoài có thể điều chỉnh quy mô sản xuất, có thể thu hẹp hoặc mở rộng đầu tư.

Đối với một dự án mong muốn tăng năng suất, chủ đầu tư cần phải thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, việc điều chỉnh sẽ được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất nếu nhà máy nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

Khi tiến hành điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, chủ đầu tư phải đáp ứng một số điều kiện sau:

  1. Chứng minh năng lực cần thiết để đáp ứng cho việc tăng quy mô này. Ví dụ:

(i) Công xuất thiết kế của thiết bị còn thừa khả năng để đáp ứng hay không? Hay phải mua thêm dây chuyền sản xuất mới?

(ii) Nhân lực phục vụ bằng cách tăng ca hay tuyển thêm nhân công mới?

(iii) Tài chính huy động từ nguồn vốn hiện có hay phải bổ sung vốn bằng cách vay hay tăng vốn điều lệ?

  1. Đã tuân thủ các quy định về môi trường (Có báo cáo giám sát hay báo cáo đánh giá tác động môi trường và đã tuân thủ đúng trong thời gian qua);
  2. Đã tuân thủ báo cáo giám sát theo quy định của Thông tư 13/2010/TT-BKH-ĐT về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư.

Nếu chủ đầu tư thỏa mãn các tiêu chí nêu trên, việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư có thể được chấp thuận bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan