Điều chỉnh địa chỉ công ty và người đại diện theo pháp luật

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty mình muốn điều chỉnh địa chỉ công ty và người đại diện theo pháp luật trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đầu tư của chi nhánh tại Nha Trang. Báo giá giúp mình nhé.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến việc điều chỉnh địa chỉ công ty và người đại diện theo pháp luật trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đầu tư của chi nhánh tại Nha Trang, Chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng bản Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật này để Quý Khách hàng xem xét.

1. THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ PHẠM VI CÔNG VIỆC

1.1 Thời gian thực hiện

Chúng tôi dự kiến để hoàn thành công việc thì Khách hàng phải thực hiện các bước như sau:

a. Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ thu thập thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Khi nhận được thông tin và tài liệu cần thiết, Chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. Hồ sơ dự thảo ban đầu được gửi cho Khách hàng để lấy ý kiến. Sau khi cập nhật hồ sơ theo ý kiến của Khách hàng, Chúng tôi sẽ lấy ý kiến sơ bộ của cơ quan có thẩm quyền và gửi hồ sơ hoàn hiện để ký và đóng dấu. Chúng tôi dự kiến sẽ giai đoạn này sẽ được hoàn thành trong vòng 05 ngày làm việc.

b. Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã được ký và đóng dấu. Chúng tôi sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền. Trong vòng 05 đến 07 ngày làm việc, Khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh.

c. Sửa đổi Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi. Chúng tôi sẽ nộp hồ sơ để tiến hành nộp hồ sơ sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong vòng 10 đến 12 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sửa đổi.

d. Sửa đổi Giấy chứng nhận đầu tư của chi nhánh tại Nha Trang: Trong vòng 02 ngày nhận được hồ sơ đã được ký và đóng dấu. Chúng tôi sẽ tiến hành nộp hồ sơ sửa đổi Giấy chứng nhận đầu tư của chi nhánh tại Nha Trang. Trong vòng từ 15 đến 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận đầu tư sửa đổi.

Nhằm tránh hiểu nhầm, chúng tôi xác nhận rằng, thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể bị kéo dài hơn trên thực tế do cơ quan có thẩm quyền phải tham vấn ý kiến của các ban ngành, bộ liên quan trước khi cấp phép. Trong điều kiện đó, SB Law sẽ nỗ lực một cách hợp lý để thúc đẩy tiến độ công việc nhằm nhận được kết quả cấp phép trong thời gian sớm nhất.

1.2 Phạm vi dịch vụ

Phạm vi dịch vụ của SB Law bao gồm:

Mô tả phạm vi dịch vụ
A. Chuẩn bị hồ sơ:

  • Thông báo cho Khách hàng về hồ sơ cần thiết theo quy định pháp luật Việt Nam;
  • Soạn thảo các tài liệu cần thiết;
  • Trao đổi với khách hàng về hồ sơ;
  • Hoàn thiện hồ sơ dựa theo ý kiến của Khách hàng;
  • Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
  • Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;
B. Thủ tục cấp phép:

  • Thay mặt Khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
  • Theo dõi tiến độ với các cơ quan có thẩm quyền về quá trình phê duyệt;
  • Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm (nếu có);
  • Nhận kết quả từ Cơ quan cấp phép và bản giao cho Khách hàng bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đầu tư chi nhánh tại Nha Trang.

2. PHÍ DỊCH VỤ

Phí dịch vụ của SB Law thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hà Nội đề cập ở Mục 1 nêu trên là 18.140.000VNĐ (Mười tám triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng).

Phí dịch vụ thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của chi nhánh tại Nha Trang đề cập ở Mục 1 nêu trên là 34.012.500VNĐ (Ba mươi bốn triệu không trăm mười hai nghìn năm trăm đồng).

Tổng phí dịch vụ của SB Law thực hiện phạm vi công việc để cập ở Mục 1 nêu trên là 52.152.500VNĐ (Năm mươi hai triệu một trăm năm mươi hai nghìn năm trăm đồng). Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm 10% VAT, chi phí vé máy bay và đi lại làm việc tại Nha Trang.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan