Dịch vụ tư vấn pháp lý nhận chuyển nhượng dự án bất động sản.

Nội dung bài viết

Khi chủ đầu tư nhận chuyển nhượng một dự án bất động sản, việc thuê môt công ty tư vấn luật chuyên nghiệp, am hiểu luật kinh doanh bất động sản và các văn bản pháp luật liên quan, hiểu rõ thực tiễn kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản là một điều vô cùng cần thiết.

SBLaw là một Công ty luật chuyên nghiệp, có thể hỗ trợ khách hàng trong vụ việc nêu trên, phạm vi dịch vụ pháp lý của chúng tôi bao gồm:

1.1. Cung cấp bản ý kiến pháp lý về việc đầu tư/ nhận chuyển nhượng Dự án (nội dung bao gồm cơ sở pháp lý của việc đầu tư/nhận chuyển nhượng Dự án, tư vấn về các trình tự, thủ tục chuyển nhượng Dự án theo quy định của pháp luật hiện hành, cảnh báo các rủi ro pháp lý, đề xuất các phương án thực hiện khả thi phù hợp, phân tích các điểm mạnh, yếu của từng phương án) để khách hàng xem xét, quyết định lựa chọn phương án phù hợp.

1.2. Rà soát, nêu ý kiến góp ý đối với dự thảo hợp đồng hợp tác đầu tư với hai chủ đầu tư hiện hữu của Dự án; rà soát, xem xét ý kiến phản hồi của các đối tác cho đến khi các bên thống nhất được nội dung bản hợp đồng hợp tác đầu tư cuối cùng để ký kết.

1.3.Hỗ trợ Khách hàng trong các buổi làm việc, đàm phán, thương lượng với bên chuyển nhượng và/hoặc các bên có liên quan trên cơ sở bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan