DỊCH VỤ TRUNG TÂM DỮ LIỆU: CẬP NHẬT PHÁP LÝ

Nội dung bài viết

A. GIỚI THIỆU

 • Không thể phủ nhận tầm quan trọng của trung tâm dữ liệu đối với hoạt động củadoanh nghiệp và hoạt động công nghệ thông tin hiện nay, đặc biệt là trong thời đại số hóa, thương mại điện tử và ngân hàng số.
 • Đối với các công ty nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam, cần lưu ý đến yêu cầu về việc bản địa hóa dữ liệu theo Luật An ninh mạng của Việt Nam. Theo đó cả công ty trong và ngoài nước khi thu thập, khai thác, phân tích và xử lý dữ liệu cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người dùng hoặc dữ liệu do người dùng tại Việt Nam tạo ra đều phải lưu trữ dữ liệu đó tại Việt Nam. Yêu cầu bản địa hóa dữ liệu, cùng với nhu cầu về tốc độ xử lý tốt hơn để hỗ trợ người dùng Việt Nam là những lý do chính để có một trung tâm dữ liệu tại Việt Nam.
 • Theo báo cáo Tăng trưởng Trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây tại các thị trường mới nổi giai đoạn 2021-2025 của bộ phận Nghiên cứu và Thị trường, Việt Nam được đánh giá là một trong 10 thị trường mới nổi ở DC toàn cầu, với mức tăng trưởng ấn tượng, có năng lực cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế và chứa một dung lượng lớn của các tổ chức và xí nghiệp1 .
 • Theo bộ phận Nghiên cứu và Thị trường, thị trường trung tâm dữ liệu Việt Nam đạt 858 triệu USD vào năm ngoái và được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm trên 14,64% cho đến năm 2026. Sự tăng trưởng của thị trường trung tâm dữ liệu Việt Nam được thúc đẩy bởi các dự án và các sáng kiến mới của Chính phủ.
 • Tuy nhiên, Việt Nam cần phải có những cải tiến nhất định để có thể bắt kịp các quốc gia khác trong thị trường trung tâm dữ liệu, đặc biệt là xây dựng các quy định rõ ràng để quản lý và phát triển lĩnh vực này.

B. PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ DỊCH VỤ TRUNG TÂM DỮ LIỆU

 • Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cần lưu ý rằng Dịch vụ Trung tâm dữ liệu là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư 2020, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuy nhiên các quy định về điều kiện cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu vẫn còn chưa cụ thể.
 • Năm 2020, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. Đồng thời, vào ngày 5 tháng 7 năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố cập nhật Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (“Dự thảo Nghị định“). Lần đầu tiên, Dự thảo sửa đổi này cũng đã định nghĩa khái niệm chính xác của Dịch vụ Trung tâm dữ liệu, bao gồm dịch vụ cho thuê máy chủ, cho thuê chỗ tại trung tâm dữ liệu, cho thuê chỗ lưu trữ dữ liệu và dịch vụ điện toán đám mây. Cụ thể, điện toán đám mây được thành lập bao gồm cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS), nền tảng dưới dạng dịch vụ (PaaS) và phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS).
 • Bộ Thông tin và Truyền thông vẫn đang lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định này cho đến ngày 5/9/2021.

C. DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH2

(i) Dự thảo Nghị định đã đề xuất một loạt định nghĩa mới về dịch vụ trung tâm dữ
liệu như sau:

 • Trung tâm dữ liệu là một tổ hợp bao gồm: hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng thông tin cùng các thiết bị phụ trợ được lắp đặt vào đó để thực hiện hoạt động lưu trữ, xử lý, trao đổi và quản lý tập trung dữ liệu của một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân.
 • Kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu là hoạt động thương mại bao gồm: dịch vụ cho thuê máy chủ, dịch vụ cho thuê chỗ tại trung tâm dữ liệu, dịch vụ cho thuê chỗ lưu trữ dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây.

(ii) Trong đó, các dịch vụ được liệt kê được định nghĩa như sau:

 • Dịch vụ cho thuê máy chủ là dịch vụ cung cấp cho khách hàng máy chủ cùng các thiết bị và cơ sở hạ tầng thông tin sẵn có của trung tâm dữ liệu để sử dụng riêng.
 • Dịch vụ cho thuê chỗ tại trung tâm dữ liệu là dịch vụ cung cấp không gian cho phép khách hàng tự thiết kế, lắp đặt máy chủ và/hoặc các thiết bị lưu trữ khác.
 • Dịch vụ cho thuê chỗ lưu trữ dữ liệu là dịch vụ cung cấp không gian lưu trữ cho tổ chức, cá nhân.
 • Dịch vụ điện toán đám mây là dịch vụ phân phối các tài nguyên công nghệ thông tin (cơ sở hạ tầng thông tin, nền tảng, phần mềm) dưới dạng dịch vụ trên môi trường mạng, bao gồm: cung cấp tài nguyên máy chủ, dung lượng lưu trữ và kết nối mạng (Infrastructure as a service (IaaS)); cung cấp cho người dùng khả năng tạo dựng, quản lý và vận hành các ứng dụng (Platform as a Service (PaaS); cho thuê các ứng dụng cụ thể cho người dùng (Software as a Service (SaaS).

(iii) Dự thảo Nghị định quy định rằng các nhà cung cấp Dịch vụ Trung tâm dữ liệu cần phải xin Giấy phép kinh doanh cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu với Bộ Thông tin và Truyền thông và lưu giữ thông tin hồ sơ khách hàng ít nhất 5 năm sau khi họ kết thúc /hủy bỏ việc sử dụng dịch vụ với nhà cung cấp.

(iv) Ngoài ra, việc cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu cho khách hàng ở nước ngoài cũng phải được thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông. Nói một cách chính xác, các nhà cung cấp phải:

 • Hiểu rõ các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan trong việc thiết kế, xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu;
 • Nắm giữ các phần mềm và ứng dụng có khả năng quản lý và lưu trữ thông tin khách hàng;
 • Thiết lập quy trình có khả năng xác minh thông tin và bảo vệ dữ liệu của khách hàng.

Trong trường hợp có bằng chứng rõ ràng về việc khách hàng của họ có các hành động trái với quy định của pháp luật, các nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu có trách nhiệm ngừng phục vụ và báo cáo khách hàng của họ cho cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, cơ quan có thẩm quyền liên quan có thể yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ ngừng phục vụ các khách hàng vi phạm.

Tài liệu tham khảo

1.https://www.datacenterknowledge.com/colocation/vietnams-datacenter-market-development

2.http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/congdan/DuThaoVanBan?_piref135_27935_135_27927_ 27927.mode=displayreply&_piref135_27935_135_27927_27927.id=4382

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan