Câu hỏi: Công ty chúng tôi đang muốn SBLAW báo phí về dịch vụ thẩm tra pháp lý của công ty TNHH, cụ thể như sau:

Công ty chúng tôi là công ty cổ phần (CTCP) có cổ đông là cổ đông nước ngoài (49%) dự định mua 65% vốn góp (trị giá 49 tỷ) của công ty TNHH. Nay phía cổ đông nước ngoài yêu cầu thẩm tra pháp lý của công ty TNHH là đối tượng được mua.

Hiện nay công ty TNHH hữu hạn này có hoạt động đơn giản như vận hành cho thuê kho bãi, cho thuê máy móc.

Tài sản công ty có 1 khu đất rộng 2.5726.0 m2 và kho 12.945m2 trên đó.

Công ty cũng chỉ có trách nhiệm nợ với ngân hàng vay xây kho, khoản đặt cọc trả trước thuê kho, dịch vụ trả chủ đất.

Trả lời: Thay mặt SBLaw, trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của SB Law. Liên quan đến yêu cầu dưới đây, SB Law sẵn sàng hỗ trợ Quý Khách hàng tiến hành việc thẩm tra pháp lý.

Dịch vụ thẩm tra pháp lý của SB Law đối với một công ty trong nước là 36,000,000VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu Việt Nam Đồng). Chi phí này chưa bao gồm 10% VAT và chi phí dịch thuật tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Anh (trong trường hợp Khách hàng có yêu cầu) và chi phí đi lại của Luật sư ra ngoài phạm vi thành phố Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh (trong trường hợp công ty được thẩm tra nằm ngoài thành phố Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh).

Nội dung thẩm tra pháp lý của đối với công ty tại Việt Nam của SB Law sẽ bao gồm các vấn đề sau đây:

– Thẩm định pháp lý tư cách pháp nhân của Công ty;

– Thẩm định mức độ tuân thủ pháp luật của Công ty theo quy định của pháp luật Việt Nam trên các khía cạnh như thuế, lao động, môi trường, doanh nghiệp, đất đai (nếu có);

– Thẩm định các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của Công ty trong hiện tại và trong tương lai gần (dựa trên các văn kiện và hành động pháp lý đã được công ty thực hiện hoặc ký kết);

Quy trình thực hiện việc thẩm tra pháp lý của chúng tôi như sau:

+ SB Law sẽ tiến hành liệt kê các danh sách tài liệu, văn bản pháp lý và các thông tin cần thiết mà Công ty cần phải chuẩn bị hoặc cung cấp.

+ Luật sư của SB Law sẽ trực tiếp tiến hành thu thập và đối chiếu các văn kiện pháp lý do Công ty cung cấp, xác minh lại các thông tin do Công ty chuyển giao cho SB Law.

+ Trên cơ sở rà soát và thẩm định các văn kiện pháp lý và thông tin do Công ty cung cấp, SB Law sẽ đưa ra ý kiến thẩm tra pháp lý trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa của bên yêu cầu tiến hành thẩm tra pháp lý. Trong quá trình rà soát và thẩm định, SB Law có thể yêu cầu Công ty tiến hành bổ sung thêm tài liệu hoặc cung cấp, giải trình thêm thông tin đối với các vấn đề còn nghi ngờ.

Thời gian trung bình để hoàn thành thẩm tra pháp lý đối với một công ty có quy mô vừa và nhỏ là 2 tuần. Trên thực tế, thời gian này có thể bị kéo dài hơn nếu tính chất của hồ sơ pháp lý phức tạp hơn so với dự kiến ban đầu của SB Law.

Bản ý kiến thẩm tra pháp lý sẽ được thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Thời gian để tiến hành thẩm tra pháp lý dự kiến là 2 tuần. Thời gian thực tế có thể kéo dài hơn trong trường hợp luật sư của chúng tôi cần nhiều thời gian hơn để thẩm định tính trung thực và chính xác của thông tin hoặc tài liệu do Quý Khách hàng cung cấp.

Trong trường hợp cần trao đổi thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ lại với chúng tôi.

Mời Quý vị xem thêm nội dung tư vấn của luật sư SBLAW trên truyền hình đối ngoại VTC10.

 

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn