Dịch vụ thẩm tra pháp lý công ty TNHH

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Bên mình muốn hỏi về dịch vụ thẩm tra pháp lý công ty TNHH, cụ thể: Công ty mình có cổ đông là cổ đông nước ngoài (49%) dự định mua 75% vốn góp của công ty TNHH. Nay phía cổ đông nước ngoài yêu cầu thẩm tra pháp lý của công ty TNHH về tư cách pháp lý, giấy phép, nghĩa vụ nợ nần với các cơ quan nhà nước (bao gồm cả cơ quan thuế) và các tranh chấp. Vui lòng báo giá giúp mình.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến yêu cầu của Quý Khách hàng, Chúng tôi xin gửi Quý Khách hàng bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng cân nhắc:

1. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Dưới đây là đề xuất phạm vi công việc theo yêu cầu của Khách hàng. Tuy nhiên, tùy thuộc vào tình hình cụ thể của Khách hàng, một số công việc có thể không cần thiết. Trong khi đó, có thể có một số công việc bổ sung khác phải thực hiện. SB Law sẽ thông báo cho Khách hàng ngay khi nhận được tài liệu. Bất kỳ công việc nào không được đề cập đến trong Bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật này sẽ được thực hiện khi Khách hàng có yêu cầu:

(i)Tiến hành rà soát và chuẩn bị báo cáo thẩm tra pháp lý bằng tiếng Anh cho Khách hàng liên quan đến các vấn đề pháp lý của Đối tượng thẩm tra pháp lý bao gồm tư cách pháp nhân, các giấy phép hoạt động của Đối tượng thẩm tra pháp lý, các nghĩa vụ tài chính và pháp lý của Đối tượng thẩm tra pháp lý (bao gồm cả các nghĩa vụ thuế), quyền sử dụng đất và các tranh chấp đang pháp lý chưa được giải quyết xong.

(ii) Cung cấp ý kiến pháp lý bằng tiếng Anh liên quan đến pháp luật Việt Nam. Tài liệu được kiểm tra được hiểu là phù hợp với tài liệu gốc và đính kèm với ý kiến tư vấn pháp luật như một phụ lục bổ sung. Ý kiến pháp lý sẽ cung cấp những thông tin và bình luận chi tiết về tính hợp pháp và chính xác của các vấn đề liên quan đến đối tượng thẩm tra pháp lý phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam hay không;

(iii)Trả lời các câu hỏi của Khách hàng hoặc hỗ trợ Khách hàng trả lời các câu hỏi liên quan đến pháp luật Việt Nam và làm việc với các cố vấn khác của Khách hàng để chuẩn bị các trả lời đó;

Nhằm tránh hiểu lầm, phạm vi công việc sẽ được thực hiện dựa trên các giả định cụ thể sau đây:

-Việc thẩm định của chúng tôi sẽ dựa chủ yếu vào các nguồn thông tin được công bố

rộng rãi (nếu có thể) và các tài liệu được cung cấp bởi Khách hàng và các bên liên quan theo cách thức đầy đủ và đúng thời hạn;

-Việc thẩm định của chúng tôi có thể được tiến hành tại cơ sở của Đối tượng thẩm tra pháp lý, số lần làm việc tại cơ sở của Đối tượng thẩm tra pháp lý (nếu có) sẽ được giới hạn trong hai hoặc ba ngày;

– Phạm vi của việc thẩm định sẽ được giới hạn trong những vấn đề được nêu tại Mục (i) nêu trên;

– Các tài liệu của việc thẩm định sẽ được làm bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh;

– Việc liên lạc giữa chúng tôi với Khách hàng được thực hiện bằng tiếng Anh, và chủ yếu thông qua email và điện thoại;

– Các công việc trọng yếu nhất liên quan đến dịch vụ thẩm tra pháp lý tại Việt Nam và việc cung cấp, cập nhật các ý kiến pháp lý/báo cáo thẩm tra pháp lý sẽ được giới hạn trong vòng 2 tháng và không có các công việc trọng yếu nào khác được yêu cầu sau đó;

– Trong trường hợp phạm vi công việc bị kéo dài, các công việc cần thực hiện trong giao dịch này của Khách hàng vượt qúa phạm vi mà những gì SB Law dự kiến ban đầu, chúng tôi bảo lưu quyền được đàm phán với Khách hàng về việc điều chỉnh phí dịch vụ của mình;

– Trách nhiệm của Khách hàng:

(i)Cung cấp văn bản bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt theo danh sách tài liệu do chúng tôi cung cấp; và

(ii)Sắp xếp các buổi họp giữa chúng tôi với các cá nhân hoặc tổ chức liên quan phục vụ cho mục đích thẩm tra pháp lý.

2. PHÍ DỊCH VỤ

Phí dịch vụ để thực hiện các công việc nêu tại Mục 1 trên đây là 36,500,000VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu năm trăm nghìn Việt Nam Đồng). Phí dịch vụ không bao gồm 10% VAT.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan