Quy định hoạt động dịch vụ pháp lý khác của luật sư

Nội dung bài viết

Quy định hoạt động dịch vụ pháp lý khác của luật sư

Ngoài những dịch vụ pháp lý của luật sư cơ bản thì đối với luật sư cũng có dịch vụ pháp lý khác. Cụ thể là:

Căn cứ Điều 30 Luật Luật sư 2006 quy định như sau:

  • Dịch vụ pháp lý khác của luật sư bao gồm giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc liên quan đến thủ tục hành chính; giúp đỡ về pháp luật trong trường hợp giải quyết khiếu nại; dịch thuật, xác nhận giấy tờ, các giao dịch và giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc khác theo quy định của pháp luật.
  • Khi thực hiện dịch vụ pháp lý khác, luật sư có quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật có liên quan.
Quy định hoạt động dịch vụ pháp lý của luật sư
Quy định hoạt động dịch vụ pháp lý của luật sư

Dịch vụ pháp lý khác của luật sư bao gồm giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc liên quan đến thủ tục hành chính; giúp đỡ về pháp luật trong trường hợp giải quyết khiếu nại; dịch thuật, xác nhận giấy tờ, các giao dịch và giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc khác theo quy định của pháp luật. Khi thực hiện dịch vụ pháp lý khác, luật sư có quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật có liên quan.

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan