Dịch vụ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Nội dung bài viết

Trong quá trình hoạt động của mình, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến ngành nghề, mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có nghĩa vụ làm việc với các cơ quan chức năng như Sở kế hoạch và đầu tư, Ban quản lý khu công nghiệp để tiến hành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trình tự, thủ tục được quy định như sau:

1) Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư nước ngoài:

Theo quy định của Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành, tùy thuộc vào dự án đầu tư, lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo diện đăng ký hoặc thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư.

a) Thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

Các dự án thuộc diện đăng ký điều chỉnh: Các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc các trường hợp sau: dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trừ trường hợp quy định phải thẩm tra dự án đầu tư.

Hồ sơ đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư gồm:

 • Văn bản đăng ký chứng nhận những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp.
 • Các tài liệu khác mà cơ quan nhà nước yêu cầu để làm rõ khi tiến hành thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư.

b) Thủ tục thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư

Thủ tục này áp dụng cho các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc các trường hợp sau:

 • Dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
 • Hồ sơ thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư gồm:
 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Giải trình lý do điều chỉnh; những thay đổi so với nội dung đã thẩm tra khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp.
 • Các tài liệu liên quan khác nếu cơ quan chức năng có yêu cầu.

2) Dịch vụ của S&B Law

Tư vấn khía cạnh pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài về các nội dung cần điều chỉnh và thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Cử luật sư tham gia đàm phán, thương lượng ký kết Điều lệ, hợp đồng liên doanh và các thỏa thuận khác giữa các nhà đầu tư.

Hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị báo cáo tài chính, hồ sơ tài khoản ngân hàng và các giấy tờ pháp lý khác..

Tư vấn và soạn thảo hồ sơ pháp lý điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm Sở kế hoạch đầu tư và Ban Quản lý khu công nghiệp, các bộ ban ngành liên quan.

Làm việc và theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ để được điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

– Dịch thuật, công chứng, chứng thực các giấy tờ phục vụ cho hồ sơ đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

– Đăng ký cấp đổi con Dấu tại cơ quan công an

– Ngoài ra, S&B Law còn trợ giúp nhà đầu tư soạn thảo và hoàn tất các thủ tục liên quan tới việc thuê văn phòng, tư vấn về đất đai, lao động và các vấn đề liên quan khác tới dự án đầu tư.

3) Thời gian thực hiện thủ tục hành chính:

Thời gian soạn thảo hồ sơ: 03-05 ngày kể từ ngày nhận đủ thông tin và tài liệu từ khách hàng;

Thời gian cấp giấy phép theo quy định của Luật:

– Đối với trường hợp thuộc diện đăng ký đầu tư: dự kiến 15 – 20 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

– Đối với trường hợp thuộc diện thẩm tra đầu tư: dự kiến 35 – 40 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Tuy nhiên, thời gian thực tế có thể kéo dài thêm theo yêu cầu giải trình, bổ sung của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nếu Quý khách hàng cần thêm thông tin về vấn đề nêu trên, xin vui lòng liên hệ với các luật sư thành viên của chúng tôi qua email info@sblaw.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến số: 04 35563788.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan