Dịch vụ đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. SB Law cho mình hỏi: SB Law có thực hiện dịch vụ đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử không? Nếu có, cho mình hỏi: để có thể đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử mình cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Để thực hiện đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, đối tượng thực hiện đăng ký phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm (Điều 14 của Thông tư số 59/2015/TT-BCT):

1.Đơn đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

2. Bản sao được chứng thực Quyết định thành lập (đối với tổ chức), Giấy chứng nhận đăng ký doanhnghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đối với thương nhân).

3.Đề án cung cấp dịch vụ:

a) Mô hình tổ chức hoạt động, bao gồm hoạt động cung cấp dịch vụ, hoạt động xúc tiến, tiếp thị dịchvụ cả trong và ngoài môi trường trực tuyến;

b) Cấu trúc, tính năng và các mục thông tin chủ yếu trên website cung cấp dịch vụ;
c) Phân định quyền và trách nhiệm giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tửvới các bên sử dụng dịch vụ.

4. Quy chế quản lý hoạt động của ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các nội
dung sau:

a) Các nội dung quy định tại Điều 38 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP;

b) Cơ chế xử lý, thời hạn xử lý khi nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trênứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

5. Mẫu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ chức sở hữu ứng dụng cungcấp dịch vụ thương mại điện tử với thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia mua bán hàng hóa, cungứng dịch vụ trên ứng dụng đó.

6. Các điều kiện giao dịch chung áp dụng cho hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên
ứng dụng (nếu có).

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan