DỊCH VỤ ĐÀM PHÁN, RÀ SOÁT CÁC THỎA THUẬN HỢP TÁC ĐẦU TƯ

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Tôi là Mai, Công ty X. Hiện Công ty tôi đang cần SB Law hỗ trợ tư vấn pháp lý, cụ thể là việc đàm phán, rà soát các thỏa thuận hợp tác đầu tư với Công ty Y. SB Law vui lòng gửi giúp tôi phạm vi công việc và thời gian thực hiện cho dịch vụ này.

Luật sư tư vấn:

Trước hết, Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Khách hàng đã quan tâm tới dịch vụ của SB Law. Chúng tôi hiểu rằng, hiện tại, Quý Khách hàng đang có nhu cầu tìm kiếm một Công ty Luật chuyên nghiệp hỗ trợ Khách hàng tư vấn pháp lý về các thỏa thuận hợp tác đầu tư với Công ty Y. Vì vậy, Chúng tôi hân hạnh gửi đến Quý Khách hàng bản Đề xuất Dịch vụ Tư vấn Pháp luật này để Quý Khách hàng xem xét và cân nhắc như sau:

1. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Các công việc sau đây được đề xuất dựa trên yêu cầu của Khách hàng. Tuy nhiên, tùy thuộc vào vị trí/tình huống cụ thể của Khách hàng, một số công việc có thể không cần thiết. Trong khi đó, một số công việc khác có thể được yêu cầu. SB Law sẽ ngay lập tức tư vấn tương tự cho Khách hàng khi xem xét các tài liệu của vụ việc. Tuy nhiên, bất kỳ công việc bổ sung nào sẽ không thuộc phạm vi của Hợp đồng này, nhưng có thể được cung cấp theo yêu cầu:

1.1. Đàm phán nội dung các hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến việc hợp tác đầu tư giữa Khách hàng và Công ty Y (“Văn kiện Hợp đồng”). Theo yêu cầu của Khách hàng, SB Law sẽ cử 01 (một) Luật sư thành viên đại diện cho Khách hàng hoặc cùng với Khách hàng tham gia đàm phán các nội dung của Văn kiện Hợp đồng;

1.2. Rà soát Hợp đồng với các công việc cụ thể như sau:

i. Tìm hiểu các yêu cầu, mục đích cần hướng tới của Khách hàng trong giao dịch mục tiêu;

ii. Phân tích, đánh giá các rủi ro pháp lý mà Khách hàng cần lưu tâm trong quá trình tham gia thực hiện giao dịch mục tiêu;

iii. Rà soát Văn kiện Hợp đồng trên cơ sở bảo đảm tốt nhất quyền lợi của Khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam;

iv. Hiệu chỉnh Văn kiện Hợp đồng trên cơ sở ý kiến đánh giá và khuyến nghị của Khách hàng;

v. Trả lời các câu hỏi của Khách hàng liên quan đến các rủi ro pháp lý và dự liệu những vấn đề pháp lý cần quan tâm khác cho Khách hàng trong việc thực hiện Văn kiện Hợp đồng;

vi. Trong trường hợp Khách hàng có yêu cầu, SB Law sẽ tiến hành sửa đổi và hoàn thiện Văn kiện Hợp đồng dựa trên các ý kiến của Khách hàng (không quá 3 lần) để đưa ra bản Dự thảo Văn kiện Hợp đồng hoàn chỉnh, giờ làm việc phát sinh thêm sẽ được tính theo phí luật sư theo giờ.

2. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

- SB Law dự liệu thời gian thực hiện rà soát Hợp đồng là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ thông tin và tài liệu từ Khách hàng hoặc từ ngày SB Law nhận được khoản thanh toán trước, tùy thuộc vào ngày nào đến muộn hơn. Thời gian này không bao gồm thời gian để thực hiện hiệu chỉnh hợp đồng theo yêu cầu của Khách hàng.

- Tất cả các công việc sẽ được thực hiện trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6, từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ 30 chiều, ngoại trừ ngày nghỉ lễ trừ khi có thỏa thuận khác giữa Khách Hàng và SB Law.

- Ngày bắt đầu thực hiện dịch vụ sẽ là ngày SB Law nhận được khoản thanh toán trước hoặc nhận được các tài liệu và thông tin cần thiết từ phía Khách hàng, tùy thuộc vào ngày nào đến muộn hơn.

- Bất kỳ sự trì hoãn hoặc chậm trễ nào trong tiến độ thực hiện công việc xuất phát từ những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của SB Law bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thay đổi quy định của pháp luật, phản hồi ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Khách hàng thay đổi yêu cầu tư vấn v.v. sẽ không được tính vào thời hạn thực hiện dịch vụ.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan